Tajni život pasa

Trenutno se ne emitira Viasat Nature
Serija 1 - Epizoda 1 - Sam kod kuće.
Serija 1 - Epizoda 1 - Sam kod kuće.
Serija 1 - Epizoda 2 - Debeli psi.
Serija 1 - Epizoda 2 - Debeli psi.
Serija 1 - Epizoda 3 - Zloćesti psi.
Serija 1 - Epizoda 3 - Zloćesti psi.
Serija 1 - Epizoda 4 - Teški psi.
Serija 1 - Epizoda 4 - Teški psi.
Serija 2 - Epizoda 1 - 	Tasha i Kes zavađene su sestre njemačke ovčarke.
Serija 2 - Epizoda 1 - Tasha i Kes zavađene su sestre njemačke ovčarke.
Serija 2 - Epizoda 2 - Labradorica Jaydee, Loki je destruktivan i delikventan pointer.
Serija 2 - Epizoda 2 - Labradorica Jaydee, Loki je destruktivan i delikventan pointer.
Serija 2 - Epizoda 3 - 	Njemačka ovčarka Ellie, springer španijel Ozzie.
Serija 2 - Epizoda 3 - Njemačka ovčarka Ellie, springer španijel Ozzie.
Serija 1 - Epizoda 1 - Sam kod kuće.
Serija 1 - Epizoda 2 - Debeli psi.
Serija 1 - Epizoda 3 - Zloćesti psi.
Serija 1 - Epizoda 4 - Teški psi.
Serija 2 - Epizoda 1 - 	Tasha i Kes zavađene su sestre njemačke ovčarke.
Serija 2 - Epizoda 2 - Labradorica Jaydee, Loki je destruktivan i delikventan pointer.
Serija 2 - Epizoda 3 - 	Njemačka ovčarka Ellie, springer španijel Ozzie.

Bavimo se problemima modernog života s kojima se bore i psi - pretilošću, agresijom i mentalnim zdravljem.