Prirodne katastrofe koje su obilježile 2016. godinu

Trenutno se ne emitira Viasat Nature

Godinu 2016. obilježio je niz ozbiljnih prirodnih katastrofa povezanih s vremenom: suše, požari, poplave, tajfuni, uragani i neobična količina seizmičkih pomicanja.