Vulkanske odiseje

Trenutno se ne emitira Viasat Nature

Vatre Don Goya. Mexico City jedan je od najgušće nastanjenih mjesta na Zemlji. Dvadeset milijuna stanovnika živi u sjeni aktivnog vulkana Popocatepetl koji ih u bilo kojem trenutku može uništiti.